top of page

HUECKELSERAFIN - PAPER DOLLS / LALECZKI

2002

/barite paper/

How much of one's body should one sacrifice to stop being oneself?

Body is the theme of the photography cycle by HUECKELSERAFIN group. Authors refer to childish paper cut-outs. It is during the play with cut outs that they overcame approved standards and started experimenting on their own bodies. Body is treated as a product and its role is limited to a wrapping. Authors challenge us to consider the meaning of superficiality and its influence on everyday life. The world of mercenariness is neglected; the lack of respect towards an individual. They ask who a man is.

Tematem cyklu fotografii grupy HUECKLESERAFIN jest ciało. Autorki traktują je jako produkt, sprowadzają do roli opakowania. Nawiązują do dziecinnych wycinanek. W zabawie nimi przełamują przyjęte normy, zaczynają eksperymentować na własnej fizyczności. Prowokują do przemyśleń na temat znaczenia powierzchowności i jej wpływu na życie codzienne. Negują świat komercji, kult pięknego ciała, brak szacunku jednostki.

Zadają pytanie kim jest człowiek.

bottom of page